• „Да превърнем Вашите цели в резултати! Ваши и наши!" Петнадесет години опит в маркетинга и рекламата.

ПРОЕКТ: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

ПРОЕКТ: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Номер на проект: BG16RFOP002-2.073-6959

Бенефициент: „МВ РИАЛ ВИЖЪН“ ООД

 

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 Стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско съфинансиране и 1 500.00 лв. национално съфинансиране

 

 

Начална и крайна дата на проекта: 04.08.2020 – 04.11.2020 г.            

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *