• „Да превърнем Вашите цели в резултати! Ваши и наши!" Петнадесет години опит в маркетинга и рекламата.

Zepter Showroom бул. Тодор Александров

Showroom Т. Александров Светеща реклама

Showroom Т. Александров Инфо деск – обемни огледални букви, пясъкоструйна врата с огледално лого

Showroom Т. Александров Инфо деск – обемни огледални букви, пясъкоструйна врата с огледално лого

Showroom Т. Александров Поръчкови дръжки за врата, изработка и монтаж

Showroom Т. Александров Презентационна стена

Showroom Т. Александров Общ изглед