• „Да превърнем Вашите цели в резултати! Ваши и наши!" Петнадесет години опит в маркетинга и рекламата.

Zepter event

ZEPTER BULGARIA 30 Year

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие – POP UP

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие – обемни надписи, презентационни маси, банери, промокатедра, презентационна плексигласова кутия

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие -презентационни маси и кутии на продукти

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие – Промо катедра

ZEPTER BULGARIA 30 Year Плексигласова демонстрационна кутия, обемен надпис

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие – торта

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие POP-UP стена с катедра

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие – банери

ZEPTER BULGARIA 30 Year Материали за събитие – папки